Otizm Spektrum Bozukluğu olan Bireyler için Destek Eğitim Pogramı

Otizm Spektrum Bozukluğu olan Bireyler için Destek Eğitim Pogramı

3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim
Programı’nın Öğretme-Öğrenme Süreci
Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler kendileri için belirlenen hedef davranışlara
ulaşmak için sistematik öğretime gereksinim duyarlar. Sistematik öğretim davranış analizi
ilkelerini temel alarak öğretimin bir plan doğrultusunda tutarlı bir şekilde sunulmasıdır. Sistematik öğretimin amacına ulaşması öğretimde etkililiği araştırmalarla ortaya konmuş etkili
öğretim yöntemlerinin kullanılmasıyla mümkündür. Bu yöntemlerin neler olduğuna ilişkin
farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar bulunmakta; bu çalışmaların sonuçları otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için etkili olan yöntemler konusunda bir bakış
açısı sunmaktadır

Hemen Başvur

Ücretsiz Değerlendirme Seansı

Bizi Arayın