Erken Müdahale Birimi

Erken Müdahale Birimi

ERKEN MÜDAHELE Nedir?

Özel gereksinimi olan çocukların erken teşhisi ve tanısı oldukça önemlidir. Erken dönemde başlayan eğitimin, özel gereksinimi olan çocukların genel gelişimlerini hızlandırdığı, bilişsel, sosyal ve dil becerilerini artırdığı bilinmektedir.

Yaşamın ilk yıllarında verilen programlı ve sistematik bir destekle, çocukların tüm kapasiteleri ortaya çıkabilmekte ve temel eğitim için gerekli alt yapı hazırlanmış olmaktadır.

ERKEN MÜDAHALE VE ÖNEMİ

Erken müdahale hizmetlerinin sunulması, gelişimsel risk taşıyan veya gelişim geriliği olan bebekler ve çocukların; gelişimlerini desteklemek, yaşıtlarıyla aralarındaki farkı azaltmak, gelişimlerini en iyi şekilde ve kolaylaştırarak sağlamak amacıyla gereklidir.

Çünkü erken müdahale ile çocukların gelişim seyri olumlu şekilde etkilenmektedir.

Bir çocuğun en hassas ve kritik dönemlerinin özellikle ilk yıllarda olması nedeniyle erken müdahaleye oldukça erken başlanması gerekmektedir. Öğrenme, bir ölçüde çevresel etkiler ile şekillenmekte; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, ağır derecede yetersizliği olan risk altındaki çocukların gelişimi ağır ve öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir.
Bir çocuğun ortam ve erken deneyimleri, özellikle derecesi gelişim ve öğrenme üzerinde önemli derecede etkilidir.

Erken eğitim programı, erken yaştaki çocukların gelişim durumunda fark yaratması ve çocuğun iyileştirici çabalarının daha hızlı olmasını sağlamaktadır.

Risk altındaki çocuğa sahip ebeveynlerin çocukları için yeterli bakım, eğitim ve özel yardıma ihtiyaçlarının olması, erken müdahalenin çocuklarda gelişim sorunlarını önlemesi ve toplumla işbirliği konusunda daha ciddi sorunları azaltıması nedenleri ile müdahaleye erken başlamak oldukça önem taşımaktadır.

Erken çocukluk özel eğitimi, sıfır-altı yaş arasındaki gelişim geriliği olan ya da risk altında bulunan çocuklar ile ailelerine sağlanan eğitim hizmetleridir Bu eğitim hizmetleri, gelişimsel risk taşıyan ya da gelişim geriliği olan bebekler ve çocukların; gelişimlerini desteklemek, yaşıtlarıyla aralarındaki farkı azaltmak, gelişimlerini en iyi şekilde ve kolaylaştırarak sağlamak amacıyla verilmektedir.

İnsan gelişiminin 0-6 yaş döneminin ne kadar kritik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durum özel gereksinimli çocuklarımız için de böyledir.Özel gereksinimli çocuklarımızın hangi alanda yetersizlik yaşadığını erken dönemlerde tanılamak ve müdahalede bulunmak çocuklarımızın gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Erken tanı ve müdahaledeki amacımız çocuklarımızın mevcut işlevlerini kullanabilmesini sağlamak, daha fazla hasar ve kaybın ortaya çıkmasını önlemektir.

Erken tanı, özel gereksinimli çocuklarımızın gereksinimlerine uygun türde eğitim programına daha erken başlaması ve yetersizlik yaşadığı alandaki durumu daha çabuk toparlamasıdır.

Erken tanılanan ve müdahalede bulunulan çocuklarımızın genel gelişimlerinin hızlandığı bilişsel, sosyal, dil becerilerinin arttığı, fiziksel gelişimlerinin dahi farklılaştığı görülmektedir.

Erken tanılanan çocuklarımıza programlı ve sistematik olarak verilen eğitim desteği sayesinde var olan kapasitesi ortaya çıkmakta ve ilerideki eğitim yaşantısı için gerekli olan altyapı hazır olmaktadır.

Erken müdahale programları özel gereksinimli çocuklarımıza öğrenmeöğretme yaşantısı sunarak yeterliliklerinin artırılması, yine sunulan sağaltım hizmetleri ile halihazırda bulunan problem durumunun giderilmesi ve bunları gerçekleştirirken araç-gereç desteğinin sağlanmasını içerir.

Hemen Başvur

Ücretsiz Değerlendirme Seansı

Bizi Arayın