Programlarımız

Zihinsel Engelli Bireyler Eğitim ve Destek Programı

Kurumumuzda MEB onaylı “Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu engel programında zihin yetersizliğine sahip bireyler ile Down Sendromu, Angelman gibi tanılarla özel eğitime ihtiyacı olan bireyler de destek eğitim almaktadır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programları

Kurumumuzda MEB onaylı Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu program ile engelli bireyler fiziksel ihtiyaçlarına göre desteklenmektedir. Bu süreçte kaba motor ve ince motor kas gelişimlerine yönelik, disiplinlerarası iş birliği ile en kaliteli eğitimi vermek amaçlanmıştır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim Programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Programı

Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır.

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programları

Duyma yetisini tamamen ya da kısmen kaybetmiş kişilere yönelik yapılan programlardır. Genelde insan kulağının, iletişimdeki sesleri (konuşmaları) algılama özelliği vardır. Fakat kulağımız bazen duyma görevini yeterince yerine getiremez hale gelir. Bu duruma ise işitme kaybı denilmektedir.